English versionMapa stránekNapište námDomůZMF Medical, s.r.o. - Lékařská technika, produkty, prodej a servisZMF Medical, s.r.o. - Lékařská technika, produkty, prodej a servis
 
Intenzivní péče Kardiologie Primární péče Domácí péče

HELPDESK - servisní pomoc pro VásAmbulantní SW+HW

Ambulantní software AMICUS Ambulantní software AMICUS Ambulantní software AMICUS

Ambulantní software AMICUS

AMICUS je program určený pro všechny typy ambulancí kromě stomatologických. Pro gynekology, pediatry a oftalmology byly vytvořeny speciální verze, respektující specifické potřeby ambulancí daných odborností. Pro lékaře, kteří nechtějí vést zdravotní dokumentaci pacientů v elektronické formě, je k dispozici jednodušší verze AMICUS MINOR, která umožňuje vést pouze registr pacientů, vykazovat poskytnutou zdravotní péči zdravotním pojišťovnám a výsledné dávky a faktury předávat elektronicky přes internet.

Základní charakteristika:

• rychlá měsíční uzávěrka dokladů pro ZP, snížení chybovosti
• 100 % kontrola nad dokladem od jeho pořízení až po předání ZP
• snadná oprava vrácených dokladů
• rychlý přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta
• rychlejší a kvalitnější vystavování tiskopisů (recepty, PN, Poukazy apod.)
• přístup k informacím důležitým pro řízení chodu ambulance z hlediska ekonomického
• trvalý kontakt s firmou, zabývající se profesionálně touto problematikou již téměř 20 let

Odborné verze:

• Praktický lékař
• Gynekolog
• Pediatr
• Oftalmolog


Rozšiřující moduly:

eDávky

eDávky

Nadstavbový modul 2. generace pro elektronickou komunikaci s portály zdravotních pojišťoven. Hlavním přínosem modulu eDávky jsou kromě pohodlné a rychlé komunikace také přehledná kniha podání, automatická fakturace, evidence protokolů o zpracovaných dávkách a kvalitnější podpora při řešení problémů s portály. Modul také podporuje přístup ke schránce klienta, umožňující mimo jiné získávat zúčtovací zprávy a SMS autorizaci na portály zdravotních pojišťoven.
eKontrol

eKontrol

Nadstavbový modul pro program PC DOKTOR® automaticky a průběžně kontroluje údaje důležité pro bezchybné vyúčtování zdravotní péče. (Kontrola registrace pacienta (001, 002), příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně, kontrola druhu pojištění (1-4), kontrola existence IČP žadatele při účtování vyžádané péče).
eParafa

eParafa

Nový nadstavbový modul eParafa umožňuje archivovat dokumentaci pacientů v elektronické podobě v nezávislém a obecně uznávaném formátu PDF s elektronickým podpisem.
eRecept

eRecept

Nový modul eRecept umožňuje elektronické zasílání receptů do centrálního úložiště SUKL. Pro lékaře tento modul neznamená žádnou práci navíc, ale naopak mu dává lepší kontrolu nad preskripcí.
eNálezy

eNálezy

Automatické zpracování elektronických zdravotních dat.
PC BREVÍŘ

PC BREVÍŘ

Rozšířením číselníku léků o modul PC BREVÍŘ získávají uživatelé programu PC DOKTOR® rychlý a pohodlný přístup k aktuálním informacím o léčivech registrovaných v ČR.
Automatická kontrola lékových interakcí

Automatická kontrola lékových interakcí

Modul automatické kontroly lékových interakcí je chytrý doplněk počítačového programuů PC DOKTOR®, určený pro ambulantní lékaře.
Obrazový archiv snímků a jejich zpracování VVISION

umožňuje vkládat, popisovat a uschovávat snímky přímo z různých zdrojů - RTG, RVG, záznamy z vyšetření na EKG nebo EEG, intraorální kamera, endoskopické kamery, USG, videokamera, štěrbinová lampa, digitální fotoaparát apod. Snímky mohou být také získány scanováním již existujících obrázků nebo dokumentů, např. starších RTG, nebo převzetím z jiného zdroje (přenos elektronickou poštou v rámci tele medicíny, z obrazové databáze, nebo přímo z jiného programu).
Služby:

Ambulantní software AMICUS

MEDICAL NET

MEDICAL NET Vám urychlí, zjednoduší a zefektivní komunikaci s Vašimi partnery ve zdravotnictví.
Ambulantní software AMICUS

CGM LIFE eSERVICES

Nabídněte svým pacientům jednoduše víc než nabízejí ostatní. CGM LIFE eSERVICES pro Vaši praxi! Online objednávání, online recepty, výsledky vyšetření, online konzultace s vašimi pacienty.
CGMesky

CGMesky

Nová služba v programu PC DOKTOR umožňuje informovat pacienty prostřednictvím SMS přímo z Vašeho programu.
Ambulantní software PC Doktor Ambulantní software PC Doktor Ambulantní software PC Doktor Ambulantní software PC Doktor Ambulantní software PC Doktor

Ambulantní software PC DOKTOR

Program PC DOKTOR je určen pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky, případně menší lůžková zařízení. Ve všech uvedených typech lékařských zařízení uživatelé ocení všestrannost a propracovanost bohaté nabídky funkcí programu, provozní spolehlivost a nízké pořizovací náklady.

Základní charakteristika:

• Komplexnost řešení problematiky administrativy lékařské praxe
• Možnost přizpůsobit si funkční vlastnosti programu vlastním potřebám
• Důraz, kladený na jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivost
• Podpora statistických výstupů a sledování nákladů
• Možnost spolupráce více programů v počítačové síti
• Zrychlení práce sdílením dat mezi funkcemi a automatizací činností
• Schopnost pracovat s grafickou dokumentací
• Přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se ZP
• Aktualizace programu a číselníků přes internet
• Bezpečná ochrana dat, hierarchická přístupová práva
• Zázemí nejsilnějšího výrobce ambulantních programů v ČR


Rozšiřující moduly:

eDávky

eDávky

Nadstavbový modul pro program PC DOKTOR® automaticky a průběžně kontroluje údaje důležité pro bezchybné vyúčtování zdravotní péče. (Kontrola registrace pacienta (001, 002), příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně, kontrola druhu pojištění (1-4), kontrola existence IČP žadatele při účtování vyžádané péče).
eKontrol

eKontrol

Nadstavbový modul pro program PC DOKTOR® automaticky a průběžně kontroluje údaje důležité pro bezchybné vyúčtování zdravotní péče. (Kontrola registrace pacienta (001, 002), příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně, kontrola druhu pojištění (1-4), kontrola existence IČP žadatele při účtování vyžádané péče).
eParafa

eParafa

Nový nadstavbový modul eParafa umožňuje archivovat dokumentaci pacientů v elektronické podobě v nezávislém a obecně uznávaném formátu PDF s elektronickým podpisem.
eRecept

eRecept

Nový modul eRecept umožňuje elektronické zasílání receptů do centrálního úložiště SUKL. Pro lékaře tento modul neznamená žádnou práci navíc, ale naopak mu dává lepší kontrolu nad preskripcí.
Diabetologie pro PL

Diabetologie pro PL

Nový nadstavbový modul pro Váš program PC DOKTOR® zjednodušuje provádění dispenzárních prohlídek diabetologických pacientů 2. typu v ordinaci praktického lékaře a upozorňuje na dodržování postupů stanovených doporučeným postupem SVL ČSL JEP.
eNálezy

eNálezy

Automatické zpracování elektronických zdravotních dat.
PC BREVÍŘ

PC BREVÍŘ

Rozšířením číselníku léků o modul PC BREVÍŘ získávají uživatelé programu PC DOKTOR® rychlý a pohodlný přístup k aktuálním informacím o léčivech registrovaných v ČR.
Automatická kontrola lékových interakcí

Automatická kontrola lékových interakcí

Modul automatické kontroly lékových interakcí je chytrý doplněk počítačového programuů PC DOKTOR®, určený pro ambulantní lékaře.
Pracoviště sestry a recepce

Pro provoz ambulantní praxe je často výhodné, aby i pracoviště sestry bylo vybaveno počítačovým programem a umožnila se tak lepší dělba práce mezi lékařem a sestrou.
Obrazový archiv snímků a jejich zpracování

Umožňuje vkládat, popisovat a uschovávat snímky přímo z různých zdrojů - RTG, RVG, záznamy z vyšetření na EKG nebo EEG, intraorální kamera, endoskopické kamery, USG, videokamera, štěrbinová lampa, digitální fotoaparát apod. Snímky mohou být také získány scanováním již existujících obrázků nebo dokumentů, např. starších RTG, nebo převzetím z jiného zdroje (přenos elektronickou poštou v rámci tele medicíny, z obrazové databáze, nebo přímo z jiného programu).
Grafické odborné vyšetření

Grafické odborné vyšetření

Možňuje provádět grafický záznam výsledků vyšetření do předem připravených předtisků (rastrů). Tyto rastry se odlišují pro různé odbornosti a jsou volitelnou částí dodávky. Např. oční lékař má pro svou specializaci možnost zakreslovat na obrazovce nálezy do rastru očního pozadí, do rastru předního segmentu, makuly a bulbu. Stejně jako u snímků lze na povrch rastru pokládat grafické součástky a značky nálezů (např. pro rastr předního segmentu to jsou značky různých katarakt, poranění, cizích tělísek atd.). Tvar a velikost těchto součástek je možné upravovat tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečně zjištěnému nálezu u pacienta.
Pracovní lékařství

Pracovní lékařství

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ A ZPP představuje nadstavbový modul k počítačovému programu PC DOKTOR®, zaměřený na činnost závodní preventivní péče (ZPP) a pracovního lékařství. Modul je určen nejen pro specializovaná závodní zařízení ZPP a hygienické stanice, ale i pro praktické lékaře, smluvně zajišťující zákonnou preventivní péči pro různé zaměstnavatele.
Účtování poskytnuté péče v cizích měnách

Účtování poskytnuté péče v cizích měnách

Účtování poskytnuté péče v cizích měnách s cizojazyčnou dokumentací.
Služby:

MEDICAL NET

MEDICAL NET Vám urychlí, zjednoduší a zefektivní komunikaci s Vašimi partnery ve zdravotnictví.
CGM LIFE eSERVICES

Nabídněte svým pacientům jednoduše víc než nabízejí ostatní. CGM LIFE eSERVICES pro Vaši praxi! Online objednávání, online recepty, výsledky vyšetření, online konzultace s vašimi pacienty
CGMesky

CGMesky

Nová služba v programu PC DOKTOR umožňuje informovat pacienty prostřednictvím SMS přímo z Vašeho programu.
Notebook Tiskárna

Software a hardware

Zajišťujeme dodávky a servis značkové výpočetní techniky dle potřeb a představ každého zákazníka, vč. realizací rozvodů sítě LAN, WiFi a internetu. Samozřejmostí je poskytování následného servisu.
Tel.: +420 571 648 010
Fax: +420 571 620 146
E-mail: info@zmfmedical.cz
 
    DODAVATELÉ   PRODUKTY
  SIEMENSNAL VON MINDENMICROLIFESECALABTECHADLPROMAREHADEFIBTECHMEDIMACAMIGYRUSHEDY   Aktivní antidekubitní systémy
Infúzní technika
Odsávačky
Inhalátory
Monitory vitálních funkcí
Pulsní oxymetry
Defibrilátory
Tonometry
EKG
Holter - TK
Holter - EKG
Podtlakové elektrody
Spirometry
Ambulantní HW+SW
Spotřební materiál
Ostatní produkty